Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
34138 ngày (27.60%)159 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.22%)
43138 ngày (27.60%)153 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
92137 ngày (27.40%)158 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
26136 ngày (27.20%)156 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
40136 ngày (27.20%)155 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
70136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
96136 ngày (27.20%)149 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
13133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
38133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
46133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
66133 ngày (26.60%)149 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
42132 ngày (26.40%)157 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.94%)
91132 ngày (26.40%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
95132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
64131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
67130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
74130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
10128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
36128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
04127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
50127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
72127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
01126 ngày (25.20%)134 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.35%)
16126 ngày (25.20%)149 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.25%)
55126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
56126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
31125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
57125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
79125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
22124 ngày (24.80%)130 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
30124 ngày (24.80%)140 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
48124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
62124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
18123 ngày (24.60%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
21123 ngày (24.60%)137 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
12122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
19122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
58122 ngày (24.40%)131 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
60122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
68122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
20121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
44121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
51121 ngày (24.20%)133 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
90121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
52120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
93120 ngày (24.00%)137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
05119 ngày (23.80%)144 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (121.01%)
83119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
87119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
08118 ngày (23.60%)139 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
37118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
54118 ngày (23.60%)136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
61118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
71118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
84118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
17117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
39117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
41117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
76117 ngày (23.40%)126 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
03116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
29116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
53116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
06115 ngày (23.00%)122 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
15115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
32115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
35115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
65115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
99115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
00114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
49114 ngày (22.80%)140 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.81%)
75114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
78114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
82114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
14113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
25113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
33113 ngày (22.60%)124 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
80113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
88113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
89113 ngày (22.60%)125 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
94113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
97113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
24112 ngày (22.40%)134 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
59112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
77112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
07110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
85110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
09109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
11108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
23108 ngày (21.60%)125 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
02107 ngày (21.40%)130 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.50%)
27106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
86105 ngày (21.00%)123 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
69104 ngày (20.80%)119 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
47103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
81102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
98102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
28101 ngày (20.20%)114 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (112.87%)
73101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
6399 ngày (19.80%)107 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (108.08%)
4592 ngày (18.40%)106 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.22%)